COVID-19 Monitor Pravic Invalidov

Svet, vključno z vašo državo, se danes sooča z ogromnimi izzivi, ki jih povzroča COVID-19. Da bi podprla svetovno razumevanje posledic teh izzivov za invalide, želi ta pobuda zbrati informacije (i) o izkušnjah invalidov, in (ii) o tem, kako se države odzivajo na izredne razmere v zvezi s to specifično populacijo.

Da bi zagotovili spoštovanje neločljivega dostojanstva invalidov po vsem svetu tudi v času te pandemije, vas vljudno prosimo, da odgovorite na to raziskavo in tako pomagate informirati naše globalne zagovorniške organizacije.

Na koncu vprašalnika lahko izberete anonimnost ali vnesete svoje kontaktne podatke. Zato da bomo uspešni pri podpiranju globalnega razumevanja trenutne situacije, pa bodo vsi odzivi javno objavljeni na spletni strani www.covid-drm.org.

Opomba: Identiteta udeležencev ankete bo ostala zaupna in anonimna. Prosimo upoštevajte, da se ta vprašalnik ne uporablja za uradno poročanje o zlorabah, zanemarjanju in drugih oblikah slabega ravnanja.

Če imate kakršna koli vprašanja glede tega vprašalnika ali pobude COVID-19 Monitor Pravic Invalidov, nas prosimo kontaktirajte na: monitoring@covid-drm.org.

Hvala!

  • Fundacija Validity (Validity Foundation)
  • Evropske mreže za neodvisno življenje (European Network on Independent Living)
  • Mednarodna zveza za invalidnost (International Disability Alliance)
  • Mednarodna zveza za pravice invalidov (Disability Rights International)
  • Center za človekove pravice, Univerza v Pretoriji (Centre for Human Rights, University of Pretoria)
  • Mednarodni konzorcij za invalidnosti in razvoj (International Disability and Development Consortium)
  • Disability Rights Fund and Disability Rights Advocacy Fund